ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองมองขึ้นไปบนสวรรค์ในคืนที่มีดาวเต็มฟ้าดูนะครับ นึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ในโลกนี้ ดูชีวิตของคุณเอง และคุณจะเห็นผลงานของพระเจ้าในประสบการณ์ของเรา (โรม 8:28) เหมือนที่พระเยซูพูดว่า พระบิดาของเรายังคงทำงานอยู่ (ยอห์น 5:17) ใช่แล้วครับ เราดีใจเมื่อรู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวในการทำงานในชีวิตของเรา (สดุดี 139; ฟิลิปปี 2:13) มีความยินดีลึกๆ ในใจเราที่เรารู้ว่าองค์เจ้าชีวิต พระผู้สร้างจักรวาลนี้ได้กำลังทำงานในเราและทำเพื่อเรา ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่การร้องเพลงสรรเสริญ เป็นการตอบสนองที่เป็นไปโดยธรรมชาติของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจและพระสิริในการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนแปลงและสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ ขอทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ต่อไป ขอทรงทำให้ข้่าพระองค์เป็นไปตามที่ทรงอยากให้เป็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น