ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ยืนขึ้น และร้องตะโกนดังๆ ถ้าคุณรักพระเยซู" นี่เป็นเพลงที่เด็กๆชอบร้อง แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนหนุ่มสาวที่เคยเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้า พระเจ้าไม่อยากให้เราสูญเสียสิ่งนั้นไป ให้เราอ่านพระคัมภีร์และเน้นดูข้อความทั้งหลายที่พูดถึงท่าทีที่ยำเกรงในการนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ของพวกเรา ในโลกนี้ที่ชอบอ้างชื่อพระเจ้าเล่นๆแบบพล่อยๆ ถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนขึ้นและสรรเสริญพระองค์ ไม่ใช่แค่ในโบสถ์ (การนมัสการกับพี่น้องคริสเตียน) หรือการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวัน (การนมัสการแบบส่วนตัว)เท่านั้น แต่ให้เราทำในชีวิตประจำวันของเราด้วย (การนมัสการในที่สาธารณะ)

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเหลือเชื่อจริงๆที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นิรันดร์จะมาฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระองค์ฟังและตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเสมอ ขอบคุณพระองค์จริงๆ โปรดรับคำสรรเสริญจากการนมัสการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะกับพี่น้องคริสเตียน หรือเป็นการส่วนตัว หรือในที่สาธารณะตอนอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็ตาม มีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้า และควรค่าแก่คำสรรเสริญ โปรดรับคำสรรเสริญที่ผ่านมาทางชีวิตและคำพูดของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change