ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะไม่ลืมเราเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือเมื่อเราแก่เฒ่าลง เราอาจจะอายุยืนกว่าเพื่อนๆ หรือถูกลืมไปแล้ว แต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งหรือลืมเราอย่างแน่นอน พระองค์จะรักษา แบกเรา และปกป้องช่วยเหลือเราตลอดไป

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่สัญญาว่าจะไม่ลืมข้าพเจ้า เพราะพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์ในอดีต จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาที่พระองค์ให้ที่ว่า จะไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร พระองค์ก็จะอยู่ด้วยเสมอ อธิษฐานขอบคุณพระองค์จากใจจริง ผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น