ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตก่อนและหลัง — นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณ "ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามจนเจอ เคยตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว" ถ้าเราสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อเพลงที่ร้องจนติดปากนี้ ชีวิตเราคงจะเต็มไปด้วยพระคุณมากขึ้น และคริสตจักรของเราก็จะมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความมั่นใจมากขึ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โดยพระคุณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าได้มายืนต่อหน้าพระองค์ในวันนี้ และได้รับการต้อนรับในฐานะลูกที่รักของพระองค์ด้วย ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดักแห่งความมืดมาเข้าสู่ความสว่างของพระองค์ โปรดนำพาจิตใจและย่างเท้าของข้าพเจ้า เพื่อจะได้เดินในทางของพระองค์และทำให้คนเห็นความสว่างของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น