ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนและหลัง — นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณ "ผมเคยหลงหายไป แต่ตอนนี้พระองค์พบผมแล้ว ผมเคยตาบอด แต่ตอนนี้ผมเห็นแล้ว" ถ้าเราสามารถเข้าใจอย่างเต็มที่ในเนื้อเพลงที่เราร้องจนติดปาก ชีวิตเราคงจะเต็มไปด้วยพระคุณมากขึ้น และคริสตจักรของเราก็จะมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความมั่นใจมากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าในวันนี้ ข้าพระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพราะพระองค์ต้อนรับเข้าสู่พระสิริของพระองค์ และทรงรับข้าพระองค์เป็นลูกที่พระองค์รัก ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์จากกับดักแห่งความมืด และนำข้าพระองค์เข้าไปในความสว่างของพระองค์ ขอทรงนำจิตใจและเท้าของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเดินในทางของพระองค์และแสดงให้เห็นความสว่างของพระองค์ อธิษฐานโดยทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น