ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สมควรได้รับพระคุณที่เราจำเป็นต้องมี เราไม่มีสิทธิที่จะคิดเอาเองเรื่องการให้อภัยของพระเจ้า เราไม่มีเหตุที่จะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า แต่ในพระเยซู พระเจ้าได้แสดงความรักและความใจดีอันเหลือเชื่อของพระองค์ให้เราเห็น เราสามารถร้องขอความเมตตาและรับพระคุณ การให้อภัยและการช่วยกู้ของพระองค์ได้อย่างมั่นใจ — ไม่ใช่เพราะเราสมควรได้รับ แต่เป็นเพราะตัวของพระองค์เอง และเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าต้องการพระคุณและการให้อภัยของพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการการช่วยกู้จากบ่วงแร้วของซาตาน หากไม่มีอำนาจและความเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะล้มเหลวอย่างแน่นอน ขอให้พระคุณที่พระองค์แผ่มาถึงข้าพเจ้านั้น ทำให้คนสรรเสริญพระองค์ ขอให้การที่พระองค์อภัยให้กับข้าพเจ้านั้น ทำให้คนให้เกียรติกับพระองค์ ขอให้การช่วยกู้ข้าพเจ้าจากบ่วงแร้วของซาตาน นำชื่อเสียงอันดีมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น