ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สมควรได้รับพระคุณ! เราไม่มีสิทธิที่จะคิดทึกทักเอาเองเรื่องการให้อภัยของพระเจ้า! เราไม่มีสิทธิ์หวังพึ่งในการปลดปล่อยของพระเจ้า! แต่ในพระเยซู พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์ เราสามารถร้องขอความเมตตาของพระองค์และรับพระคุณ การให้อภัยและการช่วยเหลือของพระองค์ได้อย่างมั่นใจ — ไม่ใช่เพราะเราสมควรได้รับ แต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเพื่อพระนามที่มีสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ต้องการพระคุณและการให้อภัยของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากบ่วงของซาตาน หากไม่มีอำนาจและความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะล้มเหลว ขอให้พระคุณที่พระองค์แผ่มาถึงข้าพระองค์นำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ ขอให้การให้อภัยของพระองค์ที่พระองค์มีให้กับข้าพระองค์อย่างมากมายนำคนอื่นๆ มาถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอให้การช่วยเหลือของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากบ่วงซาตาน นำสง่าราศีมาสู่พระนามพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น