ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หมีเฒ่าสโมคกี้(ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของกรมป่าไม้แห่งสหรัฐอเมริกา)พูดว่า "มีแต่คุณเท่านั้น ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า" จริงๆ แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนพูดถึงเกี่ยวกับการนินทา เราสามารถลดความร้อนแรงลง ดับไฟ และปล่อยให้การทะเลาะวิวาทมอดลงได้ ทำอย่างไรหรือ ก็อย่าไปเพิ่มรสชาติให้กับการนินทา เลิกพูดจาเสียดสีนินทาที่ทำร้ายจิตใจกัน เลิกนิสัยที่ชอบปล่อยข่าวลือที่ไม่มีมููล ถ้าไม่มีการนินทา ความขมขื่นจากการเป็นคู่ปรับก็จะสลายหายไปและความสัมพันธ์ต่างๆ ก็กลับมาดีเหมือนเดิม

Thoughts on Today's Verse...

Ol' Smokey The Bear said: "Only you can prevent forest fires!" Basically, that's what the Wiseman of Proverbs says about gossip. We can turn down the heat, douse the fire, and let the quarrel die. How? By not supplying juicy morsels of gossip, ditching the urge to spread destructive innuendos, and refusing to keep alive an ugly rumor. Without gossip, the bitterness of a rivalry can dissolve, and relationships can mend.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าชอบนินทาและเมามันส์กับการพูดนินทา โปรดอวยพรและเยียวยาบาดแผลของคนที่ถูกข้าพเจ้านินทาว่าร้ายนั้น โปรดให้เรี่ยวแรงกับข้าพเจ้าที่จะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์และเสริมสร้างคนอื่นๆ โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ที่แย่ลงเพราะคำพูดที่สิ้นคิดของข้าพเจ้า และโปรดให้สติปัญญาที่จะรู้วิธีเตือนคนเหล่านั้นที่ชอบแพร่กระจายการซุบซิบนินทา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, O God, for I have sometimes kept gossip alive or entertained a conversation with someone who gossips. Please bless and heal those whom I have wounded with my participation in gossip. Give me the strength to say only what is helpful to bless others according to their needs, the courage to mend the relationships I have damaged because of my reckless words, and the wisdom to know how to discourage those seeking to spread gossip in front of me. In Jesus' name, I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 26:20

ความคิดเห็น