ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หมีเฒ่าสโมคกี้(ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของกรมป่าไม้แห่งสหรัฐอเมริกา)กล่าวว่า "คุณเท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า!" จริงๆ แล้วนั่นก็เป็นสิ่งโซโลมอนพูดถึงเกี่ยวกับการนินทา เราสามารถลดความร้อนลง ดับไฟ และปล่อยให้การทะเลาะกันหยุดลง ทำอย่างไรน่ะหรือครับ โดยการไม่ซุบซิบนินทาหนีจากการอยากแพร่กระจายการพูดจาเสียดสีที่ทำลาย และโดยการไม่ปล่อยข่าวลือที่น่าเกลียด ถ้าไม่มีการนินทา ก็จะไม่มีความรู้สึกขมขื่นในใจของการเป็นศัตรูกัน และความสัมพันธ์ต่างๆ ก็กลับคืนดีกัน

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ สำหรับเวลาที่ข้าพระองค์ปล่อยให้มีการนินทา หรือสนุกไปกับบทสนทนาที่มีการนินทา ขอทรงอวยพรและรักษาบรรดาผู้ที่เจ็บปวดจากการที่ข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมในการนินทา ขอให้ข้าพระองค์มีความเข้มแข็งที่จะพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ที่จะอวยพรคนอื่นๆ ขอทรงให้ความกล้าหาญที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ที่ข้าพระองค์ได้ทำลายไปเพราะคำพูดที่ไม่ไตร่ตรอง และขอสติปัญญาที่จะรู้วิธีการไม่สนับสนุนผู้ที่ต้องการจะแพร่กระจายการซุบซิบนินทา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น