ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่มีฤทธิ์เดชอะไรจะให้โอ้อวดได้ แม้แต่ชีวิตเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลย เราไม่สามารถโค่นล้มอาณาจักรใดๆได้ เราไม่สามารถมองเห็นขอบฟ้าสวรรค์ได้ เราไม่สามารถกำหนดอนาคตหรือเปลี่ยนอดีตได้ แล้วเราจะเหลืออะไรอีกเหรอ ก็พระเจ้าไงล่ะ ชีวิตเรามีไว้พิสูจน์ให้คนเห็นถึงพระคุณและความเมตตาของพระองค์ พระองค์ช่วยกู้เราตอนที่เราไม่สมควรจะได้รับ พระองค์ช่วยชีวิตเราจากบาปและความตายตอนที่เราหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับพวกมัน คนที่กำลังตกอยู่ในความเศร้าโศก เสียใจหรือมีชีวิตที่มืดมน สามารถมองเราและเกิดความหวังอีกครั้ง เพราะชีวิตเราเป็นหลักฐานอย่างดีว่าพระเจ้าช่วยคนบาป เสริมกำลังคนที่ท้อแท้ และรักษาแผลใจ สรรเสริญพระยาห์เวห์ สำหรับสง่าราศีของพระองค์ สรรเสริญพระยาห์เวห์สำหรับพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้กับข้าพเจ้า ขอให้คนอื่นได้เห็นการทำกิจของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อจะได้รู้และเข้าใจว่าพระองค์ก็สามารถทำกิจที่ยิ่งใหญ่ในตัวพวกเขาได้เหมือนกัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น