ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราก็เหมือนดวงจันทร์ สง่าราศีที่ฉายออกมาไม่ได้มาจากตัวเราเอง แต่เป็นการสะท้อนถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าในเรา เราไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของสง่าราศีนั้น แต่มันสะท้อนพระพรถึงคนอื่นผ่านทางเรา ให้มองไปที่พระเจ้า สำหรับความหวัง กำลัง คุณค่า รากฐาน ความมั่นคง และแสงสว่างของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าแสวงหาและตามหาพระองค์ โปรดอยู่ใกล้ๆตอนที่ข้าพเจ้าเจอกับการท้าทายและสิ่งล่อลวงต่างๆ ขออย่าให้สิ่งชั่วร้ายตนนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายขายขี้หน้า เพราะความบาปและความไม่เอาไหนของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือความชั่วร้ายในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น