ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชาวต่างชาติเตือนกษัตริย์โซโลมอนว่าที่พระองค์เป็นกษัตริย์เหมือนที่เป็นอยู่นี้ก็โดยพระคุณพระเจ้า และพระเจ้าแต่งตั้งให้โซโลมอนใช้ชีวิตอยู่เพื่อแสดงพระประสงค์ของพระองค์ และเพื่อแสดงลักษณะของพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ดังนั้นเราทุกคนก็เช่นกัน ขอให้เราใช้ชีวิตอยู่กับวัตถุประสงค์ไถ่บาปที่พระเจ้าได้วางแผนมอบให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงอวยพระพรข้าพระองค์โดยพระคุณ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะรู้และใช้ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์ ที่พระองค์มีไว้สำหรับข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น