ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณไม่รู้สึกซาบซึ้งถึงข้อความที่ว่า "ในวิหารอันสง่างามของพระองค์"เลยหรือ ไม่อยากที่จะเห็นความงดงามนั้นหรือ ทำให้ผมผุดคิดถึงเรื่องของอิสยาห์ตอนที่เขาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ในหนังสืออิสยาห์บทที่ 6 หรือนิมิตรของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซู ในหนังสือวิวรณ์บทที่ 1 ลักษณะแท้จริงของพระเจ้า ที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมนั้น คือสง่าราศีและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งบรรยายออกมาได้เพียงคำเดียวเลยว่า สง่างามยิ่งนัก สิ่งเดียวที่เราควรทำแล้วดูเข้าท่ามากเลยก็คือ การไปเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ในอิสยาห์บทที่ 6 และผู้อาวุโส 24 ท่านที่อยู่รอบบัลลังก์ในหนังสือวิวรณ์ และนมัสการพระเจ้า ด้วยเสียงร้องว่า "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทั่วทั้งโลกปกคลุมไปด้วยสง่าราศีของพระองค์"

Thoughts on Today's Verse...

Don't you really appreciate the phrase "the splendor of his holiness" and long to behold that splendor? It conjures up reminders of Isaiah's encounter with God in Isaiah 6 or John's vision of Jesus in Revelation 1. God's essence — known in the Old Testament as his glory and his holiness — can be described only as splendorous! Our only fitting response is to join the angels of Isaiah 6 and the twenty-four elders around the throne in Revelation and worship God and cry, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty. The whole earth is full of his glory."

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สง่างาม พระองค์นั้นบริสุทธิ์ยิ่งนัก เกินกว่าที่ใจของข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ และเหนือจินตนาการในความฝันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านมัสการและสรรเสริญพระองค์ สำหรับ สง่าราศี ฤทธานุภาพ พระคุณ และความเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้ากระหายรอคอยวันที่จะได้เห็นความงดงามของพระองค์ด้วยตาของข้าพเจ้าเอง และเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์และผู้อาวุโสทั้ง 24 ท่าน ในการนมัสการและสรรเสริญที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและมอบชีวิตนี้ให้กับพระเยซู อาเมน

My Prayer...

You are holy, majestic God, more than my mind can grasp or my imagination can dream. I worship and praise you for your glory, might, grace, and mercy. I hunger for the day when I can see your splendor face to face and join the angels of heaven and the twenty-four elders in never ending worship and praise. Through Jesus I offer this praise and my life. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 96:9

ความคิดเห็น