ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออิสราเอลพ่ายแพ้อย่างราบคราบต่อหน้าศัตรูที่โหดร้าย ที่มาปล้นเอาเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งจิตวิญญาณของคนของพระเจ้าไปจนหมดสิ้น พระเจ้าก็ยังคงรักษาสัญญาของพระองค์ แม้ว่าที่พวกเขาถูกทำลาย ก็เพราะเกิดจากการไม่เชื่อฟังและความบาปของพวกเขา ที่พระเจ้าลงโทษไม่ใช่เพราะความแค้น แต่เพื่อให้พวกเขากลับใจ ถึงแม้พวกเขาจะเจอกับความวิบัติ แต่พระเจ้าก็ได้สัญญาที่จะให้ความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง และอนาคต เหมือนกับที่หมอทำให้เราเจ็บปวดตอนที่จัดกระดูกที่หักให้เข้าที่ การลงวินัยของพระเจ้านั้นไม่ใช่ทำตามอำเภอใจแต่เป็นการบำบัดโรค และสุดท้ายก็นำชีวิตมาให้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ในการต่อสู้ดิ้นรนของข้าพเจ้านั้น ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและความเจ็บปวด แต่เพื่อเห็นถึงการไถ่และการเปลี่ยนแปลงจิตใจและนิสัยเสียใหม่ เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์อธิษฐานโดยพระคุณของพระองค์ และในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น