ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอยากรู้ไหมว่าคนไหนเดินกับพระเยซูทุกๆวัน ก็ให้มองหาคนที่มีชีวิตเหมือนกับพระองค์ไง คุณอยากเดินไปกับพระเยซูไหม ให้ดูชีวิตของพระองค์ในหนังสือข่าวดีสี่เล่มนี้นะ (คือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น) ดูสิว่าพระองค์ทำกับคนอื่นยังไง ก็ให้เราทำอย่างนั้นด้วย ให้สังเกตว่าพระองค์เอาชนะซาตานและสิ่งยั่วยวนได้ยังไง ให้เชื่อว่าคุณก็ทำได้เหมือนกัน เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะพบว่าพระเยซูไม่ได้แค่เดินกับคุณเท่านั้น แต่พระองค์ยังทำงานผ่านทางตัวคุณอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดปลุกจิตวิญญาณของข้าพเจ้า และให้เรี่ยวแรงกับข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและบริสุทธิ์เหมือนพระเยซู พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้ามีหัวใจที่เห็นแก่คนอื่นเหมือนกับที่พระเยซู พระบุตรของพระองค์มี โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ใช่แค่มองดูความทุกข์ยากหรือแค่ฟังเสียงร้องให้ช่วยของคนอื่นเฉยๆ แต่ให้ลงมือช่วยพวกเขาด้วยความรักและความสงสาร อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น