ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้แค่ไถ่เราจากการเป็นทาสหรือเป็นหนี้ของความบาป แต่พระองค์ยังรับประกันอีกว่าพระองค์จะจัดหาที่พักพิงหรือที่ลี้ภัยให้กับคนที่ไว้วางใจในพระองค์ อนาคตของเราฝากไว้กับพระองค์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาหรือการปกป้องของตัวเราเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี้ ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตและอนาคตไว้ในอุ้งมือของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับผู้อื่นตามที่พระองค์ต้องการด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น