ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราพูดถึงการให้กับพระเจ้า หรือทำงานของพระเจ้า เราต้องจำไว้ว่า ทุกอย่างเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพรสวรรค์ของเราในการทำงานของพระองค์ แต่ในทางกลับกัน เราจำเป็นต้องแบ่งปันพรสวรรค์ที่พระองค์มอบให้กับเรา สิ่งที่เรา "มี" จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น ที่พระองค์มอบให้กับเรา ก็เพื่อเราจะได้นำไปช่วยเหลือคนอื่น เพื่องานของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระผู้สร้างจักรวาล ข้าพเจ้าสรรเสริญความเป็นอัจฉริยะในการสร้างของพระองค์ ที่เห็นได้จากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสีสรรและความหลากหลายนานับประการ โปรดสถิตอยู่กับพวกเรา ลูกของพระองค์ ในขณะที่พวกเราพยายามจะปกป้องดูแลของขวัญอันวิเศษนี้ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น