ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข่าวดีครับ เมื่อเราแสวงหาความชอบธรรม ความยุติธรรม ความบริสุทธิ์ ความเมตตา และการทำตามพระเจ้า อนาคตของเราก็จะสดใสเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี อย่าปล่อยให้ความมืดรอบตัวคุณขโมยความชื่นชมยินดี ที่คุณกำลังมีอยู่ในขณะนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ในเวลาที่ข้าพเจ้าหดหู่และทุกข์ใจกับโลกนี้และสังคมของยุคนี้ ขอบคุณพระบิดา สำหรับสัญญาแห่งชัยชนะและพระพรที่ทรงเตรียมไว้ให้เรา โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มองไปที่ชัยชนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น