ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

“ผมเชื่อครับ แต่ช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ด้วยเถิด" นั่นคือสิ่งที่พ่อของเด็กที่ถูกผีเข้าและชักกระตุก ได้พูดกับพระเยซู (มาระโก 9:24) บางครั้งเราเองก็น่าจะอธิษฐานแบบนี้ด้วย ถ้าเราดูวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อ ในหนังสือฮีบรู บทที่ 11 เราก็เชื่อว่า พวกเขาก็อธิษฐานแบบนี้เหมือนกัน ความเชื่อของพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มร้อยตลอดเวลา หรือความไว้วางใจของพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเลอเลิศตลอดเวลา แต่ พวกเขาก็สู้ไม่ถอย ยังคงไว้วางใจและลงมือทำอย่างทรหดอดทน โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้เรามีความเชื่ออย่างนั้นด้วยนะ ไม่ถอดใจง่ายๆ สามารถชมมีวีดีโอ VerseoftheDay.com ของคุณฟิวแวร์ได้ด้านล่าง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก "ข้าพเจ้าเชื่อ แต่โปรดช่วยเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ด้วยเถิด" โปรดทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเติบใหญ่และมีพลัง เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นพยานอย่างเด็ดเดี่ยวและสม่ำเสมอถึงการทรงสถิตอยู่และพระคุณของพระองค์ในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น