ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราวางใจในพระเจ้า" ข้อความนี้พิมพ์อยู่ในธนบัตรหรือเงินของอเมริกา มันเป็นสิ่งเตือนใจที่ดีมาก สถาวะการเงินเป็นเรื่องที่ไม่คงที่ขึ้นๆลงๆ ผันผวนแปรปรวนไปตามสถานการณ์ของโลก มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการในเวลาที่เราเจอกับมรสุมชีวิต พระองค์อยู่ชั่วนิจนิรันดร์ และอยากจะอวยพรเรา เราถึงได้ฝากชีวิตไว้กับพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากที่สามารถฝากชีวิตไว้กับพระองค์ได้ โปรดสร้างและหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับคนอื่นๆ พระองค์เป็นแหล่งของความมั่นคงและพละกำลังของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่สถิตอยู่ด้วยตลอดเวลา ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น