ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น การฟื้นขึ้นของพระเยซูหมายถึงพวกเราที่เชื่อในพระเยซู และเชื่อในพระบิดา ผู้ที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย สามารถมั่นใจได้เลยว่า พวกเราที่เป็นของพระองค์ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายไปแล้วตอนที่พระเยซูกลับมา ก็จะมีส่วนร่วมในชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ด้วยกันทุกคน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักในสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่ในพระเยซูคริสต์ ทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย ข้าพเจ้ารู้ว่า ในวันอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูกลับมา พระองค์จะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นเหมือนกับที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้น โปรดให้ฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นที่อยู่ในตัวข้าพเจ้านี้ สำแดงเดชทำให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือความบาปมากยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change