ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น การฟื้นขึ้นของพระองค์หมายความว่าพวกเราทั้งหลายที่มีความเชื่อในพระองค์ ผู้ที่เชื่อว่าพระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ที่เป็นของพระองค์ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเมื่อพระองค์กลับมา ก็จะมีส่วนในชัยชนะเหนือความตายของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายในองค์พระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่า ในวันที่พระเยซูกลับมา พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์ฟื้นขึ้นมาอย่างที่ทรงทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา ขอทรงใช้อำนาจแห่งการทำให้ฟื้นจากความตายของพระองค์ในข้าพระองค์ เพื่อช่วยให้ข้าพระงค์ใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น