ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับพระพรจริงๆ นะครับที่ชีวิตเราอยู่ในพระคริสต์ เราต้อนรับคริสเตียนใหม่เข้ามาในการอยู่ร่วมกันเพื่อแบ่งปันพระพรนั้น เราไม่ได้นำพวกเขาเข้ามาเพื่อจับผิดหรือวิจารณ์ความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาของพวกเขา หรือสิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่ในปัจจุบัน แต่เรานำพวกเขามาสู่​​ความรักของครอบครัวพระเจ้า พระเจ้าได้รับเราด้วยพระเมตตาและพระคุณ ดังนั้นให้เราทำเช่นเดียวกันกับคริสเตียนใหม่นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงทำให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจและอดทนมากขึ้นกับพี่น้องในพระคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนใหม่ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น