ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตในพระคริสต์นี่เป็นพระพรจริงๆ ให้เราต้อนรับคริสเตียนใหม่ให้มามีส่วนร่วมในพระพรนั้นด้วยกัน เราไม่ได้จับผิดหรือวิจารณ์ความล้มเหลวในอดีตของพวกเขา แต่นำพวกเขามาสู่​​ครอบครัวของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก พระเจ้าได้ต้อนรับเราด้วยพระเมตตาและพระคุณ ดังนั้นให้เราทำอย่างนั้นกับคริสเตียนใหม่ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและอดทนมากขึ้นกับพี่น้องในพระคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคริสเตียนใหม่ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น