ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรักสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ชั่วคราว จะสร้างปัญหาให้กับเราแน่ๆ ที่แย่ไปกว่านั้น เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำความสุขมาให้ หรือเติมเต็มช่องโหว่ในใจเราได้ ซึ่งไม่จริง แต่ถ้าเราฝากความหวังและความฝันของเราในอับบาพระบิดาของเรา เราก็จะอยู่กับความเป็นนิรันดร์ และสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดก็จะอยู่กับเราด้วยเสมอ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ทุ่มเทให้กับพระองค์และให้กับสิ่งที่สำคัญ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าดวงตาและจิตใจของข้าพเจ้ามักจะหันเหไปตามสิ่งที่มายั่วยวนที่ไม่จีรังยั่งยืน ข้าแต่ พระบิดาโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ กระตุ้นจิตใจของข้าพเจ้าให้อยากที่จะแสวงหาพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันเลิศเลอของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น