ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะตัดสินผู้อื่น เราไม่รู้ว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับอะไร หรือกำลังเจอกับอะไรอยู่ และที่สำคัญที่สุดคือ เราไม่รู้ใจของพวกเขา เมื่อเราตัดสิน เราก็ได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับคนอื่น เรามักจะเอาเรื่องที่เราตัดสินนั้นไปเล่าต่อ ความดื้อรั้นที่ชอบตัดสินคนอื่นของเรานั้น เป็นอุปสรรค ขัดขวาง ที่ทำให้คนอื่นท้อแท้และท้อถอยได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดทำให้ข้าพเจ้ามีทัศนะคติที่ดีต่อคนอื่น แบบที่พระองค์เมตตาพวกเขา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความอดทนต่อความผิดพลาดของผู้อื่น เหมือนกับที่พระองค์อดทนต่อข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้ให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอหรือกำลังต่อสู้อยู่ โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะเห็นโอกาศที่จะเป็นพระพรให้กับพวกเขา โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่บางครั้งทำให้ผู้อื่นสะดุด โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะเห็นโอกาสแบ่งปันพระพรของพระองค์กับพวกเขา โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นเครื่องมือนำพระคุณไปยังผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น