ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณคิดว่าตัวเองเป็น "คนชอบธรรมของพระเจ้า"คือเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงอะไรรู้ไหม มันหมายถึงว่าเราได้พบกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดในสิ่งมีชีวิตที่วิเศษสุด นั่นก็คือตัวพระเจ้าเอง ถึงแม้เราจะถูกสร้างในแบบพระฉายของพระเจ้า (ปฐก 1:26-27) แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนพระเจ้า พระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบหาที่ติไม่ได้เลย แต่เรามีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องมากมาย เรารู้จุดอ่อนและความไม่คงเส้นคงวาของเรา แล้วเราจะเป็น "คนชอบธรรมของพระเจ้า"ได้ยังไง พระเยซู ผู้สมบูรณ์แบบและไม่มีความบาป และเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า ได้กลายเป็นความบาปของเราสำหรับเรา เพื่อเราจะได้กลายเป็นความชอบธรรมของพระองค์ นี่มันเป็นมากกว่าพระคุณ นี่มันการอัศจรรย์แห่งพระคุณของพระองค์ชัดๆ ใช่แล้วการอัศจรรย์ เพื่อนของพระเยซูที่รัก นั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกคุณเป็น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจกว้างและทรงรัก ขอบคุณสำหรับการช่วยกู้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบ ผ่านทางของขวัญแห่งการสละชีพของพระบุตรของพระองค์ (โกโลสี 1:22) โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะประกาศเรื่องพระคุณและความรอดของพระองค์ให้กับคนรอบข้างที่ยังไม่ได้ยอมรับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้เป็นพี่ชายคนโต (โรม 8:15-17; ฮีบรู 2:14-17) และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น