ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณคิดว่าตัวเองเป็น "ความชอบธรรมของพระเจ้า"คือเมื่อไหร่ครับ? จริงๆ แล้วมันหมายความว่าอะไร? หมายความว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหรือครับ! แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เหมือนพระเจ้า! เรารู้ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของเรา! เรารู้จักความไม่สมบูรณ์และความไม่มั่นคงของเรา! เราจะเป็น "ความชอบธรรมของพระเจ้า"ได้อย่างไรครับ? พระเยซู องค์ผู้ชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ของพระเจ้า ได้กลายเป็นความบาปของเราสำหรับเรา เพื่อให้เราเป็นความชอบธรรมของพระองค์ นี่เป็นมากกว่าพระคุณ น่าเป็นการอัศจรรย์! เพื่อนที่รักในพระเยซูครับ พวกคุณเป็นนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการช่วยเหลือข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์บริบูรณ์ ผ่านการเสียสละของพระบุตรของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในการบอกเกี่ยวกับพระคุณและความรอดของพระองค์ให้กับคนรอบ ๆ ตัวข้าพระองค์ที่ยังไม่ได้ยอมรับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พี่ชายของข้าพระองค์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น