ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอวยพรเราด้วยสัญญาอันยอดเยี่ยมมากมาย พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ผ่านการส่งพระบุตรของพระองค์ ให้มามีชัยเหนือความตาย และนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ พระองค์จะเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยด้อยค่าของเราให้เป็นเหมือนร่างที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะนำเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น พระองค์จะสถิตอยู่ในเราและให้เราสัมผัสได้ พระองค์จะทำให้เราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ และจะไม่ยอมให้มีอะไรมาแยกเราออกจากความรักของพระองค์ แล้วเราควรจะตอบแทนยังไง แน่นอน เราควรที่จะสรรเสริญพระองค์ แต่เราต้องไม่ใช่แค่สรรเสริญด้วยปากเท่านั้น พระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ อยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้าย เลวทราม เปราะเปื้อนและด่างพร้อย พระองค์อยากให้เราทำแบบนี้ ไม่ใช่เพื่อเราจะได้โอ้อวดได้ แต่เป็นการแสดงความรักและความเคารพยำเกรงต่อพระองค์ ในความต้องการสรรเสริญพระองค์นั้น ก็อย่าให้เราลืมว่า วิธีที่เยี่ยมที่สุดในการสรรเสริญพระองค์คือการแสวงหาพระองค์ด้วยชีวิตที่สะอาดหมดจดและบริสุทธิ์

Thoughts on Today's Verse...

God has blessed us with so many wonderful promises. He has secured them through the sending of his Son "to conquer death and bring life and immortality to life." He will "transform our lowly bodies to be like his glorious body." He will take us home to be with him eternally, but until that day, he will live inside us and reveal himself to us. He will make us more than conquerors and will not allow anything to separate us from his love. So what should our response be? Yes, sure we should offer him praise. But, we must not limit our praise to words. God wants our lives to be pure, staying away from what is evil, vile, putrid, and corrupt. He wants us to do this, not so we can claim some moral superiority, but so that we can show him our adoration and reverence. In our desire to offer God praise, let's not forget that one of the greatest ways to praise him is to seek him in purity and holiness!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ได้ทำผิดบาปมากมาย โปรดล้างใจข้าพเจ้าให้สะอาดและโปรดทำลายป้อมปราการของซาตานในตัวข้าพเจ้าที่เกิดจากความผิดบาป โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ และยอมรับชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายทั้งกายและจิตและทุกส่วนในชีวิตต่อพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Heavenly Father, for my sins. Purify my heart and cast out any foothold the devil may have in me because of my sin. Empower me to holiness and accept my life as an offering of praise and thanks to you. In the name of Jesus, I offer you my heart, my life, and my all. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 7:1

ความคิดเห็น