ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู เป็นเวลาที่มีค่ามากสำหรับคริสเตียน เป็นเวลาที่ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเพื่อช่วยกู้เราจากความบาปของเรา นอกจากนี้เรายังรู้ว่าเมื่อคริสเตียนมารวมตัวกันเพื่อทานศีลระลึก เราเป็นร่างกายของพระคริสต์ ที่ปรากฎกายในโลกนี้ (1 คร. 10:17) ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนหนึ่งในกายนี้ มันก็มีผลกระทบกับทุกคนในกายด้วย ทุกครั้งที่เราทานศีลระลึก ก็ให้คิดถึงสมาชิกคนอื่นๆในกายด้วย ให้เราขอบคุณพระเยซูที่สละร่างกายและเลือดของพระองค์ที่เนินเขาที่พระองค์ถูกตรึงนั้น เพื่อช่วยกู้เรา ในขณะเดียวกัน ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ในโลกนี้และทำงานของพระองค์ พี่น้องสามารถเข้ารับชมวีดีโอของคุณฟิวแวร์ได้ที่ด้านล่างนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณสำหรับการมาบังเกิดในครั้งแรกของพระเยซู เมื่อพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่บนโลกนี้ ขอบคุณสำหรับการบังเกิดครั้งที่สองของพระเยซู ผ่านร่างกายของพระองค์ คือคริสตจักร โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของสมาชิกคนอื่นๆ ในร่างกายของพระองค์มากขึ้น โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่จะมีสติปัญญาและความกล้าหาญ ในการที่เรา (คริสตจักรของเรา) พยายามจะทำงานของพระเจ้าในโลกนี้เหมือนตอนที่พระองค์อยู่ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น