ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความมั่นใจที่เกินความเข้าใจ เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพระคริสต์สำหรับโยเซฟ สิ่งที่เขาไม่เข้าใจและไม่ได้มีส่วนในการสร้าง กลายเป็นการเดินทางอันน่าอัศจรรย์ของจิตใจที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อและมีเมตตาของเขา เขาเป็นพ่อทางฝ่ายมนุษย์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดแห่งโลกนี้ เขามีชีวิตอยู่โดยที่รู้ว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับมารีย์นั้น เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ความเชื่อของเขา และการที่พระเจ้าใช้เขาในเรื่องนี้ น่าจะเป็นการปลุกเราแต่ละคนให้เจอกับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราอย่างไม่น่าเชื่อ ให้เดือนธันวาคมนี้เป็นโอกาสที่เราจะปลุกจิตใจเราอีกครั้ง และมองไปที่องค์บริสุทธิ์ผู้เดียว คือพระเยซูผู้มาเกิดเป็นชาวนาซาเร็ธ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์มีความชื่นชมโยเซฟมานานที่เขาไว้วางใจในพระองค์ — ความไว้วางใจที่ช่วยให้เขาจัดการกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์ ด้วยความตื่นเต้นแบบโยเซฟ และด้วยความพิศวง จากการที่เตือนให้เรานึกถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระบุตรของพระองค์ และผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เห็นพระเยซูจริงๆ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น