ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นคำยืนยันที่เกินความเข้าใจจริงๆ นั่นเป็นสิ่งแรกที่โยเซฟรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระคริสต์ สิ่งที่เขาไม่เข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการสร้าง กลายเป็นประสบการณ์ที่แหวกแนวกับเขาผู้มีใจที่สัตย์ซื่อและอ่อนโยน เขาจะกลายเป็นพ่อฝ่ายเนื้อหนังของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ ตลอดชั่วชีวิตเขา เขารู้ว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับมารีย์นี้ เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ความเชื่อของเขา และการที่พระเจ้าใช้เขาในเรื่องนี้ น่าจะเป็นแรงกระตุ้นเตือนให้เรารู้ว่า ไม่แน่นะพระเจ้าอาจจะเตรียมเรื่องเหลือเชื่อคล้ายๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับเราก็ได้ ทำไมไม่ใช้เดือนธันวาคมนี้ เป็นแรงกระตุ้นเราอีกครั้ง ให้ระลึกถึงองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดมาเป็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าชื่นชมโยเซฟมาตลอดที่เขาไว้วางใจในพระองค์ — ความไว้วางใจที่ช่วยให้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจได้ ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์ ด้วยความตื่นตาตื่นใจและมึนงงแบบโยเซฟ ถึงเรื่องราวอันอัศจรรย์ของพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์จริงๆตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาทางที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น