ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องนี้พระเจ้าได้สัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งชายและหญิงรวมทั้งทูตสวรรค์ก็ได้แต่เฝ้ารอคอย ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงในพระเยซู พระเยซูคืออิมมานูเอล แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่พระองค์ได้มาเยี่ยมเยียน และเราสามารถสัมผัสพระเจ้าที่เดินอยู่ท่ามกลางเราได้ด้วย เหมือนกับที่ผู้พูดแทนพระเจ้าได้ทำนายไว้นานมาแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

God had repeatedly promised it. Men, women, and angels had long anticipated it. Now, in Jesus, it happens. God is with us. Jesus is Immanuel. We live on a visited planet, touched by the very presence of God among us. And it was just as the prophets of old had said.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอบคุณที่รักษาคำสัญญาของพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะต้องจ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นก็ตาม ข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากรู้จักพระองค์แค่ในตำราเท่านั้น แต่อยากเจอกับพระองค์ตัวเป็นๆในทุกๆวัน ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อยู่โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God, my heavenly Father, thank you for keeping your promises, especially when it was so incredibly costly for you to do so. I want to know you better, O God, not just as someone I study, but as someone I encounter in my daily life. Please make your presence known as I seek you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 1:22-23

ความคิดเห็น