ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องนี้พระเจ้าได้สัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งชายและหญิงรวมทั้งทูตสวรรค์ก็ได้แต่เฝ้ารอคอย ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงในพระเยซู พระเยซูคืออิมมานูเอล แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่พระองค์ได้มาเยี่ยมเยียน และเราสามารถสัมผัสพระเจ้าที่เดินอยู่ท่ามกลางเราได้ด้วย เหมือนกับที่ผู้พูดแทนพระเจ้าได้ทำนายไว้นานมาแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอบคุณที่รักษาคำสัญญาของพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะต้องจ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นก็ตาม ข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากรู้จักพระองค์แค่ในตำราเท่านั้น แต่อยากเจอกับพระองค์ตัวเป็นๆในทุกๆวัน ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อยู่โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น