ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับพระเยซูแล้ว สง่าราศี = ความเมตตากรุณา+ความกล้า+การเสียสละ+ความทรหดอดทน สำหรับมนุษย์ เมื่อเห็นสมการแห่งความรอดนี้ ก็ได้แต่มึนงง ไม่เข้าใจ แต่จากมุมมองของความเชื่อ มันเป็นสติปัญญาที่ทรงพลัง เพราะ"ความเมตตากรุณาของพระเจ้า" พระเยซูถึงได้ลงมาเกิดในโลกนี้ เป็นเพราะ"ความกล้า" พระเยซูถึงได้ทิ้งสวรรค์และมารับสภาพเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอกับความทุกข์ทรมาน เป็นเพราะ "การเสียสละ" พระองค์จึงยอมสละชีพเพื่อผู้อื่น เป็นเพราะ "ความทรหดอดทน"พระเยซูถึงยอมรับความสยดสยองและความอัปยศอดสูบนไม้กางเขนนั้น ดังนั้นพระเจ้าจึงได้รวมพระเยซูเข้าในสง่าราศีของพระองค์ และยกพระเยซูขึ้นเหนือทุกสิ่ง เปาโลอยากเตือนเราว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมการเสียสละ การเชื่อฟัง และความทุกข์ยากลำบากของเราเลย แต่พระองค์ยกย่องให้เกียรติเราด้วยความยินดี และให้เรามีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ด้วย เพราะพระเยซูได้สละชีพเพื่อทำให้เราบริสุทธิ์แล้ว

Thoughts on Today's Verse...

For Jesus, Graciousness + Guts + Giving + Grit = Glory. Just one of those equations in salvation math that doesn't make much human sense, but from the perspective of faith, it is powerful wisdom. Jesus came to our world because of the graciousness of God. Jesus had the "guts" to leave behind heaven and face the hardships of humanity, and give of himself to serve others. Jesus had the grit to endure the horrors and humiliation of the cross. So God has shared with Jesus his glory and placed him above all others. The apostle Paul wants to remind us that God doesn't forget our sacrifices, our obedience, and our hardships. He does honor them with his pleasure and his glory because Jesus' sacrifice has made us holy!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ และพระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระองค์ และเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมรับอย่างหมดเปลือกในการเป็นองค์เจ้าชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งความรักอันไร้เทียมทานที่ผ่านมาทางพระเยซู ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father and Lord God, I believe that Jesus Christ is your Son and my Savior and Lord. I surrender my heart to have no rival interest to the lordship of your Son. Thank you for your wonderful gift of love in him. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:9

ความคิดเห็น