ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสนใจเราเป็นการส่วนตัว มากถึงขั้นที่พระองค์ให้หมายสำคัญนี้กับเราเป็นการส่วนตัว คำอธิบายของมัทธิวบอกให้รู้ว่า อิมมานูเอล หมายถึงอะไร เลยทำให้เรารู้ว่าหมายสำคัญนี้หมายถึง — พระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าได้มาอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระเยซูก็คือเห็นพระเจ้านั่นเอง เพราะชีวิตของพระเยซูเป็นหมายสำคัญของพระเจ้า การมาเกิดอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซู เป็นความลึกลับของพระเจ้า และเป็นการแสดงพระคุณให้กับเราเห็น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธิ์ ผู้ไม่ยอมเป็นพระเจ้าที่แตะต้องไม่ได้ที่อยู่ห่างไกล ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่มาอยู่ท่ามกลางเราในพระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ที่ยอมเสียสละและมารับความทุกข์ทรมานแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าหมายสำคัญนี้ ทำให้พระองค์ต้องจ่ายค่าอันสูงลิ่ว ดังนั้นขอโปรดให้การสรรเสริญในคำอธิษฐาน เสียงเพลง ความคิด และชีวิตของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงการขอบพระคุณของข้าพเจ้าต่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น