ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสนใจในตัวเราเป็นการส่วนตัวมาก มากถึงขั้นที่พระองค์ให้หมายสำคัญนี้กับเราเป็นการส่วนตัว คำอธิบายของมัทธิว ทำให้เรารู้ความหมายของชื่อ อิมมานูเอล เรารู้ว่าหมายสำคัญนี้หมายถึง — พระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าได้มาอยู่กับเรา การอยู่ด้วยของพระองค์คือการอยู่ด้วยของพระเจ้า ชีวิตของพระเยซูเป็นหมายสำคัญของพระเจ้า การมาเกิดอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซู เป็นความลึกลับของพระเจ้า และเป็นการแสดงพระคุณให้กับเราเห็น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธิ์ ผู้ปฏิเสธที่จะเป็นพระเจ้าที่แตะต้องไม่ได้และอยู่ห่างไกล ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่ทรงมาสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราในพระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ที่ยอมเสียสละและมารับความเจ็บปวดข้าพเจ้ารู้ว่าหมายสำคัญนี้ ทำให้พระองค์ต้องจ่ายค่าอันสูงลิ่ว ดังนั้นขอโปรดให้การสรรเสริญจากคำอธิษฐาน เสียงเพลง ความคิด และชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการขอบพระคุณของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น