ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เราอ่อนแอและทำบาป และเมื่อเรามีพระเยซูผู้ที่จะชดใช้บาปของเรา และพูดแทนเราต่อหน้าพระบิดา ก็ยังมีปัญหาใหญ่บางอย่างเกี่ยวกับบาปของเรา พระคัมภีร์ข้อนี้เตือนเราอย่างหนึ่งว่า เราไม่ต้องการให้ความบาปของเราทำให้พระเจ้าหรือคนของพระองค์รู้สึกอับอาย ให้เราหลีกเลี่ยงบาปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ ให้เราหลีกเลี่ยงบาป เพื่อที่มันจะได้ไม่สะท้อนให้เห็นว่าคนของพระเจ้าไม่ดี ให้เรายังอธิษฐานขอให้ตัวเอง และพี่น้องในพระคริสต์ของเรา ที่พระเจ้าจะไม่ยอมให้ความล้มเหลวของเรา นำความอับอายมาในคริสตจักรของพระองค์ พระคริสต์และจุดมุ่งหมายของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจที่ต่อต้านพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ ว่าพระองค์ได้อภัยและชำระบาปของข้าพระองค์ ผ่านการเสียสละของพระเยซูแล้ว แต่พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงใช้อำนาจในการที่ทรงเป็นพระเจ้า เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความอับอายต่อพระองค์และคนของพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น