ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา ไม่มีใครเขายอมทำหรอกนะ พระองค์เคยส่งผู้พูดแทนพระเจ้า นักบวช และนักเทศน์มา แต่ศาสนาก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของโลกๆ การทำตามกฎ และการถูกตัดสิน ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระองค์มา คือพระบุตรของพระองค์ ทำไมหรือ ก็เพื่อมนุษย์ที่เลวทรามต่ำช้าแบบคุณกับผม จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ และมีสิทธิเหมือนกับพระผู้ช่วยให้รอด คือพระบุตรของพระเจ้า และพี่น้องของเราในความเชื่อ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่นำข้าพเจ้ากลับมาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณที่ไม่ได้ทำกับข้าพเจ้าให้สาสมกับความบาปที่ข้าพเจ้าทำ ขอบคุณที่ไม่ได้ทิ้งข้าพเจ้าให้อยู่ภายใต้กฎ แต่ได้ไถ่ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ เพื่อให้เกิดพลังขับแห่งรักขึ้นในสายสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะลูก ขอบคุณสำหรับแผนการไถ่บาปของพระองค์ที่มีให้เห็นอยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิม จนพระเยซูมาทำให้สำเร็จทุกอย่างตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา อธิษฐานและขอบคุณในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น