ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในข้อความเดียวมีทั้งคำว่าคนเลี้ยงแกะและสง่าราศีของพระเจ้า คนเลี้ยงแกะมีความสุขกับมรดกที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลกับอับราฮัม โมเสส และดาวิด ซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะที่โดดเด่น และในหนังสือสดุดีบทที่ 23 บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี แต่ในช่วงเวลานี้ตามประวัติศาสตร์ของอิสราเอล พวกเขาไม่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับมากนัก พวกเขามีกลิ่นเหมือนแกะ พวกเขาใช้เวลาอยู่กับแกะทั้งวันทั้งคืน พวกเขาไม่ค่อยสะอาดนักและไม่ได้เคร่งศาสนาด้วย ดังนั้น เมื่อพระเจ้าเลือกที่จะประกาศการเกิดของพระเยซูกับคนเลี้ยงแกะผ่านทางทูตสวรรค์หมู่ใหญ่ของพระองค์ ก็เพราะพระองค์ต้องการบอกให้รู้ว่า พระเจ้ารักทุกคน ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้ และพระเจ้าต้องการทุกคน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งลักษณะภายนอก และชื่อเสียงของคนก็มีผลต่อการที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อเขา แต่ในวันนี้ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าพระองค์อยากให้ทุกคนรู้จักพระคุณของพระองค์ในพระเยซู โปรดให้หัวใจที่จะรักทุกคน และมีความห่วงใยอยากจะแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับพวกเขา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น