กันยายน 2564 คลัง

30 09 2564 - เพลงสดุดี 119:30

ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าจดจ่อกับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์

29 09 2564 - มัทธิว 10:38-39

คนที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของตัวเอง แล้วตามเรามา ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา คนที่พยายามเอาตัวรอด ก็จะเสียชีวิตนั้นไป แต่คนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราก็จะรอด

28 09 2564 - เพลงสดุดี 119:133

โปรดนำทางข้าพเจ้าตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ โปรดอย่าให้ความชั่วใดๆมีอำนาจเหนือข้าพเจ้า

27 09 2564 - สุภาษิต 10:32

ริมฝีปากของคนที่ทำตามใจพระเจ้า รู้ว่าอะไรสมควรพูด แต่ปากของคนชั่วจะพูดแต่สิ่งที่คดโกง

26 09 2564 - เพลงสดุดี 23:6

ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในบ้านของพระยาห์เวห์ไปนานแสนนาน

25 09 2564 - เพลงสดุดี 23:5

พระองค์จัดโต๊ะสำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าพวกศัตรูของข้าพเจ้า พระองค์ต้อนรับข้าพเจ้าอย่างแขกผู้มีเกียรติ ถ้วยของข้าพเจ้าเต็มจนเอ่อล้น

24 09 2564 - สุภาษิต 10:24

สิ่งที่คนชั่วหวาดกลัวนั้นจะเกิดขึ้นกับเขา แต่คนที่ทำตามใจพระเจ้า จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการ

23 09 2564 - ลูกา 9:23

แล้วพระองค์ก็พูดกับทุกคนว่า “ถ้าใครอยากจะติตตามเรา ต้องเลิกตามใจตัวเอง แล้วแบกกางเขนของตัวเองตามเราทุกๆ วัน"

22 09 2564 - โรม 12:1-2

พี่น้องครับ พระเจ้าได้เมตตากรุณาต่อเรา ผมขอร้องให้คุณมอบร่างกายของพวกคุณ เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ และเป็นที่พอใจของพระเจ้า อย่างนี้แหละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของคุณต่อพระองค์ อย่าทำตามอย่างคนในโลกนี้ แต่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพวกคุณ คือพระองค์ให้จิตใจใหม่กับคุณเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่พอใจของพระองค์ และอะไรที่สมบูรณ์แบบ

21 09 2564 - ยอห์น 14:21

"คนที่รู้จักคำสั่งสอนของเราและทำตามก็เป็นคนที่รักเรา พระบิดาจะรักคนที่รักเราด้วย เราก็จะรักพวกเขาและจะปรากฏตัวให้พวกเขาเห็น”

20 09 2564 - โรม 8:23

ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกนั้นที่ร้องคร่ำครวญ แม้แต่เราเองก็ยังร้องคร่ำครวญอยู่ในใจด้วย ทั้งๆ ที่เราได้รับพระวิญญาณซึ่งเป็นพระพรส่วนแรกจากพระเจ้าแล้ว เรายังตั้งตารอคอยวันที่พระองค์จะทำให้เราเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ เมื่อร่างกายของเราจะได้หลุดพ้นเป็นอิสระ

19 09 2564 - โรม 8:19

เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในโลกนี้ กำลังตั้งตาคอยวันที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เห็นว่าใครเป็นลูกๆ ของพระองค์บ้าง

18 09 2564 - มัทธิว 18:20

"เพราะที่ไหนก็ตาม ที่มีสองหรือสามคนมาอยู่รวมกันเพราะเป็นศิษย์ของเรา เราก็จะอยู่กับพวกเขาที่นั่น”

17 09 2564 - เพลงสดุดี 23:4

แม้ในยามที่ข้าพเจ้าเดินไปตามหุบเขาที่มืดมิดอย่างความตาย ข้าพเจ้าก็ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ ทั้งนั้น เพราะพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า ไม้กระบองและไม้เท้าเลี้ยงแกะของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัย

16 09 2564 - สุภาษิต 16:16

ได้สติปัญญา ดีกว่าได้ทองคำ ได้ความเข้าใจ ดีกว่าได้เงิน

15 09 2564 - โรม 6:15

แล้วทีนี้เราจะว่าอย่างไรดี ทำบาปต่อไปดีไหม ไม่มีทาง เพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใต้กฎแล้ว แต่อยู่ใต้ความเมตตากรุณาของพระเจ้า

14 09 2564 - โรม 6:14

ความบาปก็ไม่มีอำนาจเหนือพวกคุณอีกต่อไปแล้ว เพราะพวกคุณไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกฎ แต่อยู่ใต้ความเมตตากรุณาของพระเจ้า

13 09 2564 - ทิตัส 2:13-14

เราควรจะทำอย่างนี้ในขณะที่เราตั้งหน้าตั้งตาคอยให้ความหวังที่นำเกียรติมาให้เราเป็นจริง ความหวังนั้นคือเราจะได้เห็นเกียรติยศของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และของพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ได้ให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรา เพื่อจะได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความชั่วทุกชนิด เพื่อชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นคนของพระองค์โดยเฉพาะที่พยายามจะทำแต่ความดี

12 09 2564 - ทิตัส 2:11-12

ที่ผมพูดอย่างนี้ ก็เพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว เป็นความเมตตากรุณาที่นำความรอดมาให้กับทุกคน ความเมตตากรุณานี้ ฝึกฝนให้เราละทิ้งชีวิตที่ไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้า และทิ้งกิเลสตัณหาของโลกนี้ ความเมตตากรุณานี้ฝึกฝนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่างยุติธรรม และอย่างให้เกียรติกับพระเจ้าในยุคนี้

11 09 2564 - โรม 6:11-12

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้บาปมาเป็นเจ้าครอบครองร่างกายที่ต้องตายของคุณอีกเลย ความบาปทำให้คุณต้องเชื่อฟังและทำตามกิเลส

10 09 2564 - สุภาษิต 10:9

คนที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงอะไร แต่คนที่อยู่ในทางไม่ซื่อสัตย์ก็จะถูกจับได้

9 09 2564 - โยชูวา 1:9

"อย่าลืมว่าเราได้สั่งเจ้าให้เข้มแข็งและกล้าหาญไว้ อย่าได้หวาดกลัวหรือท้อถอย เพราะเรา ยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า จะอยู่กับเจ้าในทุกที่ที่เจ้าไป”

8 09 2564 - ฮีบรู 4:12

ถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีชีวิต และเกิดผลมาก คมยิ่งกว่าดาบสองคมทุกชนิด มันแทงทะลุจิตและวิญญาณ ตลอดจนถึงข้อต่อและไขกระดูก มันสามารถแยกแยะแม้แต่ความนึกคิดต่างๆและเจตนาทั้งหลายในใจ

7 09 2564 - เพลงสดุดี 107:9

เพราะพระองค์ทำให้คนที่กระหายได้ดับกระหาย และพระองค์ทำให้คนที่หิวโหยอิ่มหนำด้วยของดีๆ

6 09 2564 - เพลงสดุดี 23:2-3

พระองค์นำข้าพเจ้าไปนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวขจี พระองค์นำข้าพเจ้าไปยังลำธารที่สงบเงียบ พระองค์ทำให้ข้าพเจ้ากลับมีเรี่ยวแรงเหมือนเดิม พระองค์นำข้าพเจ้าเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องทั้งหลาย เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของพระองค์

5 09 2564 - เพลงสดุดี 119:105

คำบัญชาของพระองค์ เป็นโคมไฟให้กับเท้าของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างให้กับทางของข้าพเจ้า

4 09 2564 - เพลงสดุดี 92:4

ข้าแต่พระยาห์เวห์ การกระทำของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจะโห่ร้องด้วยความยินดี ในผลงานต่างๆจากมือของพระองค์

3 09 2564 - เพลงสดุดี 23:1

พระยาห์เวห์เลี้ยงดูข้าพเจ้าเหมือนเลี้ยงแกะ ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ขาดอะไรเลย

2 09 2564 - เพลงสดุดี 9:2

ข้าพเจ้าจะมีความสุข และชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพเจ้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค์

1 09 2564 - เพลงสดุดี 91:1

พวกเจ้าที่พักอยู่ในที่กำบังแห่งพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พวกเจ้าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น