ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณาของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับเอามาเป็นข้ออ้างในการทำบาปของเรา แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกขอบพระคุณอย่างซาบซึ้งลึกๆในใจถึงการยกโทษและการอุทิศตนที่จะเปลี่ยนชีวิต โดยการพูดว่า "ไม่" ต่อความชั่วร้ายทั้งปวง ไม่ว่ามันจะมีเสน่ห์ยั่วยวนใจแค่ไหนก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระเยซู อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตากรุณาที่มีค่ามากจากพระองค์ และความรักที่สำแดงแก่ข้าพเจ้าในพระเยซู โปรดกระตุ้นความตั้งใจที่จะพูดว่า "ไม่" ต่อความบาปทั้งปวง ที่ทำให้พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าต้องได้รับความเจ็บปวดและความอัปยศอดสู โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ สร้างวิถีชีวิตที่มีความถูกต้องชอบธรรมขึ้นในตัวข้าเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการควบคุมตนเองและสะท้อนให้คนเห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น