اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میدانستید که خدا یک صنعتگر یا هنرمند است؟ مهمتر از همه، آیا میدانستید که خود شما یکی از شاهکارهای او هستید؟ خدا ما را طراحی نموده است تا به طرزی زیبا برای انجام دادن کارهای نیکو، مفید باشیم! پس به هیچکس، مخصوصاً به شریر اجازه ندهید که شما را متقاعد نماید که شما برای دیگران یا برای خدا ارزشمند نیستید. فیض او، زندگی های ما را به بوم های نقاشی تبدیل کرده است که خدا بر روی آنها، شاهکارهای هنرمندانه بیشتری را در نظر جهانیان به تصویر خواهد کشید! پس بیایید تا بر اساس ارزش و عقیده والایی که خدا برای ما دارد، زندگی کنیم.

دعای من

ای پدر عزیزم، تشکر مرا بپذیر چون تو مرا میشناسی و مرا بوسیله فیضت در عیسی از نو ساختی. از من برای انجام اراده ات استفاده کن و مرا به سوی اشخاصی مناسب رهبری بفرما تا بتوانم به بهترین و مؤثرترین نحو، به آنان خدمت کنم. در اسم عیسی که مملو از فیض است میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات