اندیشه ها در مورد آیه امروز...

از بين همه چيزهايي كه در دنيا وجود دارد بيشترين چيزى را كه ترجيح ميدهم و بهش فكر ميكنم، رحمت خداست كه او در آن دولتمند و غنى است. من از ضعفها، كوتاهيها، گناهان، و خطاهاى خويش آگاهم. اگر رحمت او نبود بخششى نيز در كار نبود، و اگر فيض او نبود عيسى نيز به اين جهان فرستاده نميشد تا ما را بيامرزد، و من گمشده و بى خدايى بيش نبودم. اكنون بخاطر رحمت غنى اوست كه زندگيم به آينده عيسى گره خورده و من اينرا خود بدست نياورده ام.

دعای من

اى پدر همه رحمتها و فيوضات، تو را سپاس ميگويم. تو را بخاطر خداونديت سپاس ميگويم. سپاسگزارم زيرا در زمانيكه من لياقتش را نداشتم، تو فيضت را شامل حال من نمودى. تو رحمتت را از من دريغ نداشتى، درست در زمانيكه من بيشتر از هر وقت ديگر به آن نياز داشتم. تو بمن هنگامى زندگى بخشيدى كه من خود را محكوم به مرگ و نوميد تصور ميكردم. براى خود دعا ميكنم كه بيش از پول و طلا، ثروت من در رحمت و فيض تو باشد. كمكم كن تا بيشتر شبيه تو باشم. در نام عيسى، برادر بزرگتر و رهاننده خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات