ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากความมั่งคั่งทั้งหลาย ผมอยากจะมั่งคั่งในความเมตตากรุณาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สุด เพราะผมรู้ถึงความล้มเหลว ข้อบกพร่อง ความผิดบาป และความชั่วทั้งหลายของผมดี ถ้าไม่มีความเมตตากรุณาของพระองค์ที่จะให้อภัยอีกครั้ง และถ้าไม่มีพระคุณของพระองค์ที่จะส่งพระเยซูมาให้อภัยก่อน ผมคงจะหลงหายและไม่มีพระเจ้าไปแล้ว แต่ตอนนี้เพราะความเมตตากรุณาอันมั่งคั่งที่พระองค์ให้กับผม ทำให้ชีวิตของผมเชื่อมติดกับอนาคตของพระเยซูแล้ว ซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นได้จากการพึ่งตนเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งพระคุณและความเมตตา ขอบคุณ ขอบคุณอีกครั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็น ขอบคุณสำหรับการยื่นพระคุณให้ตอนที่ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้รับ ขอบคุณที่ให้พระคุณตอนที่ข้าพเจ้าจำเป็นที่สุด ขอบคุณที่ให้ชีวิตตอนที่ข้าพเจ้าสิ้นไร้ไม้ตอก ขอให้ข้าพเจ้ามั่งคั่งในพระคุณและความเมตตาของพระองค์ยิ่งกว่าเงินทอง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนกับพระองค์ยิ่งขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นพี่ชาย และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change