اندیشه ها در مورد آیه امروز...

با تأمل در مفهوم این آیه در می یابیم که بسیاری از اشخاصی که ادعای ایمان می کنند، در واقع اجسادی روحانی می باشند. برای اینکه ایمان، حقیقی باشد، باید خودش را در خدمت کردن به دیگران ابراز کند. ایمان، تنها کوهها را جابجا نمیکند، ایمانداران را به حرکت در می آورد تا به راههای گوناگون، جوری عمل کنند که خدا را جلال بدهد و به دیگران برکت رسانند، و تشکرات شان را نسبت به فیض بی نظیر خدا ابراز دارند.

دعای من

ای پدر قدوس و قادر مطلق، لطفاً تنبلی های مرا در رفتار روحانی ام عفو بفرما. یاریم ده تا هر روزه، فرصت های بسیاری را که برای خدمت کردن به من میدهی، ببینم، و سپس مرا در آن فرصتها به نحوی توانمند بساز که سایرین را برکت دهم. در نام مقدس عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات