ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นสัตย์ซื่อและคำสัญญาที่พระองค์ให้คือคำสัญญาแห่งความรัก พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและยังทำกับเราดีกว่าที่เราสมควรจะได้รับ เหมือนกับพ่อแม่ที่ทำกับลูกที่ดื้อดึง ดีเกินกว่าที่พวกเขาสมควรได้รับ แต่ใจของเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้า ไม่ใช่เครื่องรางนำโชคหรือเป็นแขกประจำสัปดาห์ในชีวิตที่วุ่นวายของเรา ทุกอย่างที่เราทำ เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอยู่ต่อหน้าพระองค์และเพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าอย่างเสียสละและไม่เปลี่ยนแปลง ขอบคุณที่พระองค์ให้พระเยซูมาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับคนอิสราเอล ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระองค์จะส่งพระเยซูกลับมารับข้าพเจ้ากลับไปหาพระองค์ด้วย สิ่งที่ข้าพเจ้าทำและพูดในทุกวันนี้ ขอโปรดถือว่าเป็นคำขอบคุณสำหรับคำสัญญาแห่งรักที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารัก อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นของขวัญแห่งรักจากพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น