اندیشه ها در مورد آیه امروز...

« متبدل... از جلال تا جلال.» به عبارتی دیگر، روند تبدیل یا متبدل شدن تداوم دارد، اما به کمک دائمی روح القدس، ما به هدف خود نزدیک میشویم—- شبیه مسیح شدن! نکته اینجاست که ما نباید در این مسیر از هدفمان دلسرد شویم. بیایید پیوسته به عیسی بنگریم و به روح القدس که کار خدا را در ما به پیش میبرد و هر روز ما را بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میکند ، اعتماد کنیم.

دعای من

ای پدر مرا عفو بفرما برای اوقاتی که نگذاشته ام ایمانم رشد کند و تمرکز خویش بر عیسی را از دست داده ام. لطفاً مرا مبارک بساز در تلاشهایم برای اینکه در برنامه ریزی هایم بیشتر هدفمند باشم، بخصوص در زمینه بلوغ روحانی ام. مرا هر روزه بیش از پیش به شباهت عیسی درآور. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات