ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถูกเปลี่ยน...ให้มีเกียรติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า มันเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่เป็นความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายของเราคือเป็นเหมือนพระเยซู จุดใหญ่คืออย่าเพิ่งยอมแพ้ไปเสียก่อนให้เรามองไปที่พระเยซูและไว้วางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานของพระเจ้าอยู่ภายในตัวเรา ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น และมากขึ้นทุกๆวัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่บางครั้งข้าพเจ้าทำตามอำเภอใจและหันเหไปจากพระเยซู โปรดอวยพรข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะจดจ่ออยู่กับแผนการทั้งหลายโดยเฉพาะการเจริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น