اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما نمیدانم، اما براستی امیدوارم که زندگیم، بازتابی از سخنان و تعالیم من باشد. اگر ما بتوانیم به افرادی که بهشان تعلیم میدهیم( دانش آموزان، اعضای خانواده، همکاران، و یا اعضای کلیسا) اینگونه بگوییم، چه اعلام بزرگی خواهد بود!

دعای من

ای خدای قادر مطلق و بسیار متعال، خواهش میکنم مرا با حرمتی برکت بده که از پیوسته بودن و درست بودن الزامات، سخنان، و اعمالم ناشی میشود. در نام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات