ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมอยากมีชีวิตแบบที่ผมพูดหรือสอน มันเป็นคำพูดที่สวยหรู ถ้าเราสามารถทำได้ คือเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เรานำอยู่ได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียน หรือในครอบครัว หรือที่ทำงาน หรือที่โบสถ์ก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อถือได้ อันเกิดมาจาก คำตัดสิน หรือคำพูด หรือการกระทำ ที่สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น