اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وراى منظور اوليه اين كلمات، ما امروز ميدانيم كه نجات دهنده ما سوار بر اسب سپيد با پيروزى و قدرت بازخواهد گشت. هللوياه چه روزى خواهد بود! آنگاه دنيا براستى خواهد دانست كه عيسى مسيح، رهاننده ما، برادر و دوست، خداوند همه چيزهاست!

دعای من

شاه پيروز، خداوند ناميرا، من مشتاق روز نهايى پيروزى تو در اين دنيا هستم. تا آن روز، من دعا ميكنم كه ملكوت تو در خدمت، خانواده و زندگيم منعكس گردد. بوسيله آن سواركار بر اسب سپيد دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات