ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่โยบต้องการสื่อในวันนั้น พอมาถึงวันนี้มันมีความหมายยิ่งกว่านั้นอีก เพราะเรารู้ว่าพระผู้ไถ่ของเราจะกลับมาอย่างอัศวินขี่ม้าขาวที่มาพร้อมกับชัยชนะ สรรเสริญพระเจ้าเถิด ช่างเป็นวันที่วิเศษจริงๆ แล้วทั้งโลกจะได้ประจักชัดว่า พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้เป็นพี่ชายและเพื่อนของเรานี้ เป็นองค์เจ้าชีวิตเหนือทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่กษัตริย์ผู้มีชัยชนะ พระเจ้าผู้ไม่มีวันตาย ข้าพเจ้ารอคอยวันที่พระองค์จะมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จในโลกนี้ จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ชีวิต ครอบครัวและการงานของข้าพเจ้า สะท้อนอาณาจักรของพระองค์ออกมาให้ผู้คนได้เห็น อธิษฐานผ่านทางพระเยซูอัศวินม้าขาวของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น