ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยิ่งไปกว่าความหมายตอนแรกๆ ของคำพูดเหล่านี้ ในวันนี้เรารู้ว่าพระผู้ไถ่ของเราจะกลับมาเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวที่มาพร้อมกับชัยชนะ สรรเสริญพระเจ้านะครับ ช่างเป็นวันที่น่าจะยอดเยี่ยมจริงๆ แล้วทั้งโลกจะรู้อย่างแท้จริงว่าพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพี่ชายและเพื่อนของเรา ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิ่ง!

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้มีชัยชนะ พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์รอคอยวันแห่งชัยชนะสูงสุดของพระองค์ในโลกนี้จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้ชีวิต ครอบครัวและการทำงานของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น