اندیشه ها در مورد آیه امروز...

روى زبانتان يك ترمز و روى گوشتان يك دريچه كنترل بنزين نصب كنيد. پيش از پاسخ به آن ايميلى كه تو را عصباني كرده، سه روز صبر كن و مطمئن شو كه پيش از فرستادنش، آنرا بخوانى و ويرايش كنى. دهان خود را ببند و گوشهايت را باز كن. همه آنها يك چيز خواهند گفت. و اكنون اگر همه ما به اين آيه عمل كنيم، آيا جامعه مسيحيت بركت بيشترى نخواهد يافت!

دعای من

اى خداى توانا و قدوس، تو عالى و بينظير هستى و اين ماوراى فهم من است. تو چطور سخنان احمقانه، بيمعنى، و آزاردهنده من و ديگر فرزندانت را تحمل ميكنى، اين نيز مافوق فهم من است. من از تو ميخواهم كه با كمك روحت، دل مرا متقاعد و ملزم سازى و لبانم را در برابر گفتگوى آزاردهنده محافظت فرمايى. من ميخواهم كه صدايم بيشتر از آن تو باشد، همانگونه كه قلبم هست. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات