ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ให้ใส่เบรคไว้ที่ลิ้น และเหยียบคันเร่งที่หู" แปลว่า ให้ช้าในการพูด ไวในการฟัง ตอนที่กำลังโกรธ อย่าเพิ่งรีบตอบโต้ข้อความที่ได้รับ ให้รอสักสองสามวันก่อน ให้อ่านและแก้ไขข้อความที่จะส่งหลายๆรอบ จนแน่ใจแล้วค่อยส่ง ให้ปิดปากและเปิดหู ทั้งหมดนี้ก็พูดเรื่องเดียวกันหมด แต่ถ้าเราลงมือทำตามนั้นจริงๆ คิดดูสิว่า สังคมคริสเตียนของเราจะน่าอยู่ขนาดไหน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระองค์นั้นช่างอัศจรรย์เกินความเข้าใจ ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระองค์ทนกับคำพูดพล่อยๆ ไร้สาระ ที่เชือดเฉือนกัน ที่พวกเราลูกๆของพระองค์พ่นใส่กันได้อย่างไร ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาดลจิตดลใจและปกป้องลิ้นของข้าพเจ้าจากการใช้คำพูดที่เชือดเฉือนคนอื่น ข้าพเจ้าอยากมอบเสียงเหมือนกับที่มอบใจให้กับพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น