اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما تنها نيستيم. خدا ما را به هم داده است تا براى او زندگى كنيم و روزى ما را به نزد خود به خانه جاودانيمان فرا خواهد خواند. در ضمن، ما خواهان اين هستيم كه بارهاى همديگر را متحمل شويم، از شاديهاى همديگر بوجد آييم، و آنها را در جراحات شان محبت نماييم. مسيحى تنها وجود ندارد.

دعای من

پدر مهربان، امروز مرا به سوى آناني رهبرى كن كه نيازشان اين است كه بارهاي شان برداشته شود يا شادى هاى شان را با كسى قسمت كنند.امروز بگذار كه در دنياى فرزندان تو، حضور تو باشم. اينرا در نام عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات