ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้อยู่คนเดียว พระเจ้าให้เรามีกันและกัน เพื่อจะได้อยู่เพื่อพระองค์ และรอพระองค์กลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์ ในระหว่างนี้ เราต้องแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน ยินดีกับคนที่มีความสุข รวมทั้งรักและช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก ไม่มีคริสเตียนที่บินเดี่ยวได้หรอกครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รักยิ่ง โปรดนำข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะได้ไปเจอะเจอกับคนที่แบกภาระหนัก จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา ขอให้ข้าพเจ้าที่เป็นลูกของพระองค์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change